Barion Pixel
Riavita logo
Keresés
Close this search box.

Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Fogyasztó! Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja az ÁSZF tartalmát.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a RIAVITA PHARMA Kft. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 5. 2. em. 9/c., cégjegyzékszám: 01-09-392982, e-mail: info@riavita.com; adószám: 27517547-2-41; statisztikai számjel: 27517547-4791-113-01; a továbbiakban: Szolgáltató) által került kibocsátásra és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit, valamint a vonatkozó megrendeléssel és adásvételi szerződéssel kapcsolatos rendelkezéseket részletesen tartalmazza (Szolgáltató és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek).

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a www.riavita.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruház igénybevételével történő elektronikus kereskedelmi ügyletre, amely a jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre.

A Weboldalon történő rendeléssel a Fogyasztó kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, továbbá kijelenti, hogy külön és kifejezetten tájékoztatást kapott a jelen ÁSZF speciális feltételeiről, amelyeket dőlt betű jelöl és kifejezetten elfogadja azokat.

Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése az alkalmazandó jogszabályok alapján érvénytelen vagy hatálytalan lenne, az nem érinti az ÁSZF további rendelkezéseit és azok továbbra is hatályban maradnak, az érvénytelen, illetve hatálytalan rendelkezés helyett pedig a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete, eleme és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztése, üzemeltetése tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül. A Fogyasztó vagy bármely más felhasználó nem jogosult arra, hogy a Weboldalra vonatkozóan másolatot készítsen, származékos művet hozzon létre, valamint visszafejtsen vagy bármilyen más módon megpróbáljon felfedezni bármely forráskódot. A Szolgáltató semmilyen felhasználási engedélyt, licenszt, vagy jogot nem enged a Szolgáltató bármely védjegyének használatára.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a Weboldal használatával, az egyes termékekkel vagy a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

Szolgáltató adatai:

 • Neve: RIAVITA PHARMA Kft.
 • Székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 5. 2. em. 9/c.
 • Levelezési címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 5. 2. em. 9/c.
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-392982
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék
 • Adószáma: 27517547-2-41
 • Statisztikai számjele: 27517547-4791-113- 01
 • Telefonszáma: +36 70 547 5096
 • Email: info@riavita.com
 • Website: riavita.com
 • • A Szolgáltató tevékenységének gyakorlása engedélyköteles, az engedélyező hatóság az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), amelynek elérhetőségei a következők: cím: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33., postacím: 1372 Postafiók 450., telefonszám: 06 (1) 8869-300, e-mailcím: ogyei@ogyei.gov.hu. A Szolgáltató által forgalmazott termékekhez kapcsolódó notifikációs számok a következők:
 • Riavita R-Stemax: 28458/2022
 • Riavita R-Stemax SL: 28453/2022
 • Riavita I-CorsyMax 12X: 28456/2022
 • Riavita A-flaCardio: 28455/2022
 • Riavita A-flaCyto: 28463/2022
 • Riavita D-Detox: 28473/2022
 • Riavita D-Detox White: 28474/2022
 • Riavita C+D vitamin Quercetinnel: 28867/2022
 • Riavita M-MenUp: 29150/2022.

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • A tárhely szolgáltató neve: SiteGround Spain S.L.
 • A tárhely szolgáltató címe: Calle de Prim 19. 28001 Madrid, Spanyolország.
 • Email cím: sales@siteground.com
 • Az ÁFSZ-re a Magyarországon hatályos jogszabályok előírásai az irányadóak, így különösen
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

A regisztráció és a vásárlás feltételeinek leírása.

A Fogyasztó regisztráció nélkül és regisztrációval is leadhatja rendelését.. A rendelés leadása ajánlatnak minősül a Fogyasztó részéről, melyhez a Fogyasztó 48 óráig kötve van. Amennyiben a Szolgáltató ezen idő alatt e-mailben visszaigazolja a megrendelést, a Szolgáltató visszaigazolásával a Felek között az adásvételi szerződés létrejön. Megszűnik a Fogyasztó ajánlati kötöttsége, ha Szolgáltató ezen időtartamon belül nem igazolja vissza a megrendelést. A Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Fogyasztót a várható teljesítési határidőről. A Fogyasztót a fenti ajánlati kötöttség időtartama alatt is megilleti az ajánlat visszavonásának joga a szerződés megkötése előtt (vagyis a Szolgáltató visszaigazolása előtt), ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Fontos, hogy a regisztráció vagy regisztráció nélküli megrendelés során a Fogyasztó részéről pontos adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím) kerüljenek bevitelre, ill. megadásra, mert a teljesítés (így különösen a visszaigazolás, szállítás, számlázás) a Fogyasztó által megadott adatok alapján történik. A Szolgáltató a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért nem tartozik felelősséggel. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért, az abból eredő hibákért és károkért a felelősségét kizárja. A regisztrált fiókban hibásan rögzített fiókadatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Saját fiók menüpontban van lehetőség. Aktív, folyamatban lévő – akár regisztráció nélkül, akár regisztrációval leadott – rendelést érintő adatok módosítására a Szolgáltató e-mail címére (info@riavita.com) küldött kérés útján van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését (így különösen ideértve az előkészítést, összeválogatást, csomagolást vagy postázást) a Szolgáltató még nem kezdte meg.

A termékek körének leírása, árazás.

A termékek körének, tulajdonságainak, bővebb ismertetőjének leírását, valamint a termékek árát és az esetleges akciókat a Weboldal tartalmazza.

Az árak Forintban (HUF) értendők és tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Fogyasztó e tényről történő értesítése mellett jogosult a megrendelést visszautasítani.

A Szolgáltató a Weboldalán megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát természetesen nem érinti.

A Fogyasztónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására a Weboldalon.

A Fogyasztó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Fogyasztó a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, tulajdonságainak leírását. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a bevásárlókocsi ikon, vagy a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Weboldal fejlécében látható bevásárlókosár ikonra kattintva áttekintheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizheti rendelését, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat. A kosárban automatikusan kiszámításra kerül a rendelés végösszege.

A rendelés leadását megelőzően az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközök az alábbiak:

 • a rendelésbe tartozó termékek kiválasztását követően a Fogyasztónak lehetősége van a kosárban ellenőrizni a megrendelendő termékeket és azok számát,
 • ugyanitt a „Mennyiség” mezőbe kattintva módosíthatja is a megrendelendő termékek számát, illetve az „X” gombra kattintva törölheti az adott terméket a megrendelendő termékek köréből; továbbá
 • a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Fogyasztó ismételten látja a megrendelendő termékeket és törölheti is azokat a rendelésből, valamint a Fogyasztó itt adhatja meg, illetve regisztrált Fogyasztó esetén automatikus megjelenítve láthatja és módosíthatja a saját adatait (ideértve a kiszállítási címet), továbbá megadhatja milyen fizetési móddal kívánja az ellenértéket kiegyenlíteni. A Szolgáltató ezáltal megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja, hogy a Fogyasztó az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a rendelés leadása előtt el tudja végezni.

Amennyiben a Fogyasztó megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett, megvásárolni kívánt termékeket, azok mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni azokat, akkor a “Pénztár” gombra kattintva tovább léphet, és megadhatja a teljesítéshez szükséges adatait (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím stb.), regisztrált Fogyasztónál ezek az adatok automatikusan megjelennek, majd választhat a szállítási és fizetési módok közül.

Amennyiben a Fogyasztó meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma és a megadott adatai helyesen kerültek feltüntetésre, úgy a “Rendelés véglegesítése” gombra kattintva adhatja le a megrendelését és ezzel fizetési kötelezettséggel járó vételi (szerződési) ajánlatot tesz a Szolgáltató felé.. A rendelés leadása vételi ajánlatnak minősül, melyhez Fogyasztó 48 óráig kötve van azzal, hogy a Fogyasztót ezalatt is megilleti az ajánlat visszavonásának joga a szerződés megkötése előtt (vagyis a Szolgáltató visszaigazolása előtt), ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A rendelésről először egy automatikus visszajelzést kap a megadott e-mailcímére, amely csak a megrendelése Weboldalon keresztül történő megérkezését rögzíti, de nem minősül visszaigazolásnak. Amennyiben ezen automatikus visszajelzés a Fogyasztó adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím), úgy a Fogyasztó köteles ezt a helyes adatok megadásával egyidejűleg a Szolgáltatóval e-mail útján haladéktalanul közölni..

A Szolgáltató a megrendelés elfogadása esetén köteles azt e-mailben visszaigazolni a Fogyasztó számára. Amennyiben a Szolgáltató a rendelés leadását követő 48 órán belül e-mailben visszaigazolja a megrendelést, úgy a Felek között az adásvételi szerződés létrejön. Megszűnik a Fogyasztó ajánlati kötöttsége, ha a Szolgáltató ezen időtartamon belül nem igazolja vissza a megrendelést. A Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Fogyasztót a várható teljesítési határidőről.

A Fogyasztó és a Szolgáltató között az adásvételi szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Ekertv. elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályai alkalmazandók. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve – a Fogyasztó által a Weboldalra vonatkozóan beállított nyelvtől függően - a magyar, illetve az angol. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak. A rendelés tárolt adatai megegyeznek a rendelés és annak visszaigazolása adataival. A Fogyasztó rendelései a Fogyasztó fiókjában a „Rendeléseid” menüpont alatt mentésre kerülnek és a későbbiekben hozzáférhetők, ha a rendelés regisztrált fiókból került leadásra. Egyebekben a Szolgáltató nem iktatja vagy tartja nyilván a szerződéseket.

A megrendelt termék vételárának kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

 • megrendeléssel egyidejűleg előre (banki átutalással vagy online fizetéssel) vagy
 • a termék kiszállításakor utánvéttel (készpénz vagy kártyás fizetéssel).
Banki átutalással

A megrendeléssel egyidejű előre utalás esetén a megrendelés feldolgozására az átutalt összeg beérkezését követően kerül sor.

 • Kedvezményezett (vagyis a Szolgáltató) bankja: OTP BANK Nyrt.
 • Kedvezményezett neve: RIAVITA PHARMA Kft.
 • Kedvezményezett forintszámlaszáma: 11713184-21456334
 • Kedvezményezett eurószámlaszáma: 11763134-39588885 (IBAN: HU661176313439588885)
 • BIC/SWIFT kód: OTPVHUHB
Utánvét esetén

A megrendelt terméket a futárnak készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg a Fogyasztó a megrendelt termék átvételének időpontjában. A számlát a Szolgáltató előzetesen megküldi e-mailben, a számlamásolatot pedig a csomag tartalmazza.

A Fogyasztó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén a futártól jegyzőkönyv felvételét kérni, illetve jogosult a csomag átvételét megtagadni.

Online fizetés bankkártyával

Szolgáltató: Barion

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma:

H-EN-I-1064/2013.

A kiszállítás a Magyar Posta Zrt-n keresztül zajlik, ideértve a külföldre történő csomagszállítást is, amely utóbbira a Posta Nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatását vesszük igénybe.

Csomagkézbesítés a Szolgáltató általi feladást követő 1-3 munkanapon belül történik Magyarország területén, illetve 7 munkanapon belül az EU-tagállamaiban.

A Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján a szállítási szolgáltatás ára a csomag súlyától, a megrendelni kívánt termékek értékétől, illetve a címzéstől függően nettó 1.500 HUF-tól 25.000 HUF-ig terjedhet.

A Fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat az adásvételi szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog részletszabályai

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A Fogyasztó az elállási jogát, termék adásvételére irányuló szerződés esetén :

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja..

A fenti rendelkezés nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: RIAVITA PHARMA Kft. (cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 5. 2. em. 9/c., e-mail: info@riavita.com, telefonszáma: +36 70 547 5096). Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállásinyilatkozat-mintát is.

***

Elállási nyilatkozat-minta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: RIAVITA PHARMA Kft. (cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 5. 2. em. 9/c., e-mail: info@riavita.com)

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 • Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
 • Fogyasztó(k) neve:
 • Fogyasztó(k) címe:
 • A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
 • Kelt:

 

***

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a 14 napos határidőn belül a Szolgáltató részére elküldi. Ennek bizonyítása a Fogyasztót terheli.

Amennyiben a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ban foglaltaknak megfelelően áll el a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettsége. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A termékek visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

Nem gyakorolható az elállás joga a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében vagy olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Felhívjuk a figyelmét, hogy Weboldalunkon megvásárolható termékek mindegyike olyan zárt csomagolású termékeknek minősülnek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetők vissza a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontjának rendelkezése értelmében, azaz azokra nézve a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát. Fentieknek megfelelően a Szolgáltató a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket, illetve étrendkiegészítőt kizárólag bontatlan csomagolásban veszi vissza..

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

A Szolgáltató jótállási kötelezettség alá tartozó terméket (tartós fogyasztási cikket) nem forgalmaz.

A Fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján szóban vagy írásban a Szolgáltató alábbi elérhetőségein terjesztheti elő:

A Fogyasztó szóbeli panaszát a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni és lehetőség szerint orvosolni. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát a Fogyasztónak átadni, telefonon, egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával bejelentett vagy e-mailen megküldött panasz esetén pedig legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása,
 • a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását tudja igénybe venni.

A Fogyasztó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatók a következő honlapon:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Amennyiben Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testület. 

 • A békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: bekeltetes.hu.
 • A területileg illetékes békéltető testületekről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
 • Szolgáltató székhelye szerint területileg illetékes békéltető testület:
 • Budapesti Békéltető Testület
 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszám: 06-1-488-2131
 • Website: https://bekeltet.bkik.hu/
 • Email: bekelteto.testulet@bkik.hu.

Amennyiben a Fogyasztó az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben rendelkezik lakóhellyel, használhatja az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platformot is a viták rendezésére. Ez a felület az ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Felek pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, ennek hatásköre hiányában a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. Az egyértelműség kedvéért, amennyiben a jogvitával érintett valamely fél fogyasztó, ez nem érinti a fogyasztókra jogszabályok által megállapított kedvezményes illetékességi szabályokat.

A jelen ÁSZF szerinti tevékenységre vonatkozóan a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A Weboldal szerzői jogi védelme: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll, így a Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalról bármilyen anyagot a jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül átvenni. A jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása esetén a Weboldal bármely részének felhasználásakor fel kell tüntetni a szerzőt és a Weboldal címét is.

A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója az alábbi weboldalon érhető el: Adatkezelési Tájékoztató.

Letölthető verzió